Rodzaj zysku W ciągu 24 godzin W ciągu 30 dni W ciągu 12 miesięcy Jednostka
Energia elektryczna 137 4.859 32.134 kWh
Energia cieplna 1 12 476 GJ
Kwota 75 2.629 17.543 PLN
Węgiel 1 3 18 t
CO2 2 6 36 t
Liczba drzew 39 115 686 sztuk